نحوه احراز هویت جهت خرید ارز دیجیتال از تبریز فایننس

کاربر گرامی جهت خرید ارز دیجیتال از تبریز فایننس باید مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. تمامی مدارک درخواستی از شما به صورت کامل در هر بخش پر شود
  2. تایید شماره تلفن
  3. اطلاعات هویتی شامل اطلاعات شخصی خودتان آدرس محل تولد و همچنین مدارک ارسالی است.
  • مدارک ارسالی از طرف شما شامل عکس دست نوشته ،عکس کارت بانکی و کارت ملی است.

متن دست نوشته زیر را در یک کاغذ A4 با دست خط خود بنویسید:
اینجانب … فرزند …. به کد ملی … متولد … صادره از … جهت خرید ارز متعهد می شوم حساب شخصی خود را به افراد غیر اجاره نداده و در اختیار هیچ شخصی قرار نداده ام و مسئولیت تمامی مبالغ ارسالی از حساب خودم را براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران برعهده می گیرم.
تاریخ
امضا

فایل هایی که از شما درخواست می شود.

مدارک ارسال از جانب شما جهت احراز هویت شامل: عکس + دست نوشته + کارت ملی

فیلم احراز هویت به صورت سلفی باید باشد و همچنین کاغذ باید جلوی دوربین گرفته شود و به صورت واضح باشد.

[mnsfpt_authentication_page id="default"]