تبریز فایننس
type_icon_یک نهنگ طی 48 ساعت 1010 NFT فروخت اخبار متاورس و NFT type_icon_یک نهنگ طی 48 ساعت 1010 NFT فروخت خبر متاورس و NFT type_icon_یک نهنگ طی 48 ساعت 1010 NFT فروخت یک نهنگ طی 48 ساعت 1010 NFT فروخت طی 48 ساعت 1010 NFT فروخته شد

یک نهنگ طی 48 ساعت 1010 NFT فروخت

بنا به داده‌های ارائه شده توسط Nansen، جفری هوانگ، نهگ NFTها که با نام Machi Big Brother نیز شناخته می‌شود، طی 48 ساعت 1010 توکن را در ازای مجموعا 11680 اتریوم معادل…