تبریز فایننس

اولین هفته مد متاورس

اولین هفته مد متاورس دیجیتالی شدن صنعت مد با افزایش محبوبیت متاورس اجتناب ناپذیر است اما متاورس برای اوج گرفتن در زمینه مد و فشن، همچنان به پیشرفت های تکنولوژیکی…