تبریز فایننس

چالش های مشتقات در دیفای(DeFi)

چالش های مشتقات در دیفای(DeFi)   عنصر ضروری هر بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه هستند و البته امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. اگر…