تبریز فایننس

همکاری اوپن سی با سولانا

همکاری اوپن سی با سولانا اوپن سی توییتی را منتشر کرده و از همکاری خود با سولانا خبر داده است. بر اساس معمله گران NFT می توانند از ماه آوریل…