تبریز فایننس

تاریخچه لونا و دلیل ریزش آن

تاریخچه لونا و دلیل ریزش آن ارز لونا به عنوان توکن اختصاصی پلتفرم ترا به شمار می‌رود. بلاک‌چین Terra با استفاده از قراردادهای هوشمند راه‌حل پرداخت جامعی را ایجاد کرده…