تبریز فایننس

تحلیل بورس

سهم شستا

سهم شستا و معرفی آن

 سهم شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی معرفی سهم شستا : شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا ، متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد، که تا کنون در زمینه…