تبریز فایننس

کتاب های آموزشی

روانشناسی تصویر ذهنی

کتاب روانشناسی تصویر ذهنی

معرفی کتابروانشناسی تصویر ذهنی سرفصل ها :1 – تصویر ذهنی2 _ مکانیزم موفقیت را در خود پیدا کنید3 _ قوه ی تخیل4 _ بیدار شوید و دست از باورهای کاذب…

کتاب آموزشی فارکس راهنمای بازار های مالی

کتاب راهنمای بازار های مالی

در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه معنـای بـازاربوده اسـت. وقتـی ایـن اصـل را…

کتاب قوانین پیرامون ترید

معرفی کتاب نکات طلایی ترید تهیه شده توسط آکادمی تبریز فایننس سال انتشار:1398 مقدمه : تریدر به فردی گفته میشود که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از…

کتاب الگو های شمعی ژاپنی

  معرفی کتاب : کتاب الگو های شمعی ژاپنی در این کتاب به تحلیل و برسی انواع الگو های کندلی پرداخته شده است. شما با خواندن این کتاب خواهید آموخت…

کتاب تحلیل تکنیکال معامله گر منظم

  معامله گر منظم کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس که درآن به برسی روانشناسی معامله گران پرداخته ،با خواندن این کتاب ذهن و روان شما را اماده و…