تبریز فایننس

کتاب روانشناسی تصویر ذهنی

روانشناسی تصویر ذهنی
 • معرفی کتاب
  روانشناسی تصویر ذهنی

  سرفصل ها :
  1 – تصویر ذهنی
  2 _ مکانیزم موفقیت را در خود پیدا کنید
  3 _ قوه ی تخیل
  4 _ بیدار شوید و دست از باورهای کاذب بشنویید
  5 _ استفاده از قدرت تفکر منطقی
  6 _ در کمال آرامش مکانیزم موفقیت را به خدمت بگیرید
  7 _ میتوانید به خوشبختی عادت کنید
  8 _ اجزای شخصیت موفقیت جو
  9 _ مکانیزم شکست
  10 _ جراحات احساس را التیام بخشیم
  11 _ شخصیت حقیقی خود را بروز دهید
  12 _ آرام بخش های ذهنی
  13 _ بحران را به فرصت خلاق تبدیل کنیم
  14 _ احساس برنده بودن
  15 _ عمر طولانی و لذت بیشتر

  مقدمه کتاب روانشناسی تصویر ذهنی

  کتاب روانشناسی تصویر ذهنی : حل مشکالت روانی، در صحنه ی مغز و زندگی انسانی همین حالت را بیان میکند . اگر به آن مجهز نباشیم به زندگی ما ضربه وارد می کند.

  این کتاب مناسب افرادی هستند که دربازار های مالی نظیر ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس فعالیت دارند.

  این کتاب از کتاب هایی نیست که بتوانیم تنها درمورد آن بگوییم : کتاب خوبی است، آن را بخوانید؛ کتابی است که عدم اطالع از آن آسیب می زند، اختالل ایجاد می کند، گرفتاری می آفریند و مشکل به وجود می آورد، آنچنان که در تاریخ بشری و جهان امروز می توانیم مصادیق فراوان آن را ببینیم.

  مغز انسان از نظر اندیشه احتیاج به کنترل دارد و انسانی که قدرت کنترل اندیشه را پیدا کند، می تواند مشکالت روانی خود را حل کند، سایکوسیبرنتیک علم کنترل مغز است.

  اگر بخواهیم در بخش انتخابی و اختیاری سرنوشت انسان سهم به سزایی قائل باشیم،مسلما فرهنگ انسان است که نقش اساسی دارد.

  و از موضوعات مهم فرهنگ انسان تصویرهای ذهنی فردی و اجتماعی اوست. پدر، مارد، شوهر، همسر، مربی، معلم، خواهر و برادر اگر تصویر ذهنی اش انسانی مثبت، سازنده، فهیم و الیق و عاشق باشد، و اینها را در خود ایجاد کرده باشد در نتیجه تصویر ذهنی که تبدیل به شخصیت، رفتار، گفتار، عمل و عکس العمل می شود،

  تأثیر مثبتی بر دیگران خواهد گذاشت و برعکس اگر تصویر ذهنی انسان منفی و مخرب و ناالیق و مردم آزار باشد، آثار منفی اش بر شخص و دیگران گذاشته خواهد شد.

  به خصوص در موضوع خانواده و کودک، در زندگی روزمره حقانیت تصویر ذهنی سالم بر ناسالم را مشاهده می کنیم. روانشناسان خانواده معتقدند تصویر ذهنی زن و شوهر از یکدیگر تعیین کننده سرنوشت زناشویی آنهاست.


  اگر زنی یا مردی از خود تصویر ذهنی مظلوم و یا از همسرش تصویر ذهنی ظالم داشته باشد و این تصاویر دور از واقعیت باشد، خدا میداند که چه بر سر این زندگی و کودکان بی گناه می آید.


  یا معلمی که تصویر ذهنی ناالیقی و بی ارزشی خود را بر شاگردانش فرافکنی می کند، چگونه نطفهی پرورش استعداد و شکوفایی قوه ها را در او می شد. یا مرئوس و رییسی که تصویر ذهنی شان از خود و دیگران ناسالم و نادرست است، به جای کار و خدمت به خلق، با یکدیگر جنگ تصاویر ذهنی دارند. خالصه به تمام کسانی که سالمت و آرامش را در همه جا غیر از درون خود جستجو می کنند.


  توصیه میکنم به نقش مهم و پنهان تصویر ذهنی خود و دیگران توجه بیشتر داشته باشند و بینند که چگونه تصویر ذهنی ناسالم مثل خوره انسان را می خورد و وجودش را مسموم می سازد و حال آن که تصویر ذهنی سالم به مانند ویتامین موجب تقویت جسم و روح انسان می شود و توان وی را در مقابل مشکالت و سختی های زندگی و روابط دشوار افزون می سازد.


  نظر به تجربیات عملی که از این نگرش در کارهای روانیدر ارتباط با دانشجویان و مراجعه کنندگان و همکاران داشته ام، شروط اساسی کارسازی آن را بیان می کنم، زیرا بدون این شروط، تغییر تصویر ذهنی امکان پذیر نیست و این بصیرتی است که فقدان آن خود نگارنده را سالها به گمراهی در شیوه های کاربرد روان درمانی کشانده بود.


  به طور کلی مهم ترین مشکل تغییر نکردن انسان در زمینه های روان چیست؟


  1 -عادت و شرطی های ناسالم
  ۲ .عدم اطالع از روانشناسی مشکل
  ۳ .عدم توجه به اهمیت تمرین و تکرار

  لینک دانلود

  تهیه شده در تبریز فایننس

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  adminn

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.