اشتراک کانال تحلیل

لذت یک ترید با را با ما تجربه کنید.

پلن کانال تحلیل فارکس

یک ماهه
با تخفیف
15 دلار
 • قیمت بدون تخفیف 19 دلار
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
سه ماهه
با تخفیف
28 دلار
 • قیمت بدون تخفیف 57 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • پشتیبانی ۲۴/۷
شش ماهه
با تخفیف
34 دلار
 • قیمت بدون تخفیف 114 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • پشتیبانی ۲۴/۷
یک ساله
با تخفیف
45 دلار
 • قیمت بدون تخفیف 228 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • پشتیبانی ۲۴/۷

پلن ارز های دیجیتال

یک ماهه
با تخفیف
15 تتر
 • قیمت بدون تخفیف 19 دلار
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • معملات اسپات و فیوچرز
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
سه ماهه
با تخفیف
28 تتر
 • قیمت بدون تخفیف 57 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • معاملات اسپات و فیوچرز
 • پشتیبانی ۲۴/۷
شش ماهه
با تخفیف
34 تتر
 • قیمت بدون تخفیف 114 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • معاملات اسپات و فیوچرز
 • پشتیبانی ۲۴/۷
یک ساله
با تخفیف
45 تتر
 • قیمت بدون تخفیف 228 دلار
 • ضمانت بازگشت وجه تا 24 ساعت
 • دسترسی به تاریخچه
 • معاملات با ریسک به ریوارد بالا
 • اعلام نقطه ورود و خروج دقیق
 • معاملات اسپات و فیوچرز
 • پشتیبانی ۲۴/۷

نتایج و برایند سود دهی کانال های تحلیل ارز دیجیتال و فارکس

آموزش استفاده از تحلیل کانال ارز دیجیتال در صرافی کوکوین