تبریز فایننس
type_icon_آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی نرخ توکن سوزی آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی نرخ توکن سوزی type_icon_آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی نرخ توکن سوزی اخبار ارز دیجیتال type_icon_آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی نرخ توکن سوزی خبر ارز دیجیتال آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی

آغاز هفته‌ی شیبا با افزایش 1100 درصدی نرخ توکن سوزی

میم کوین شیبا با رشد چشم‌گیر 1100 درصدی در نرخ توکن سوزی، هفته را آغاز کرده است. با این حال عملکرد قیمتی آن تغییر خاصی نداشته است. اخیرا شیبا بر…