تبریز فایننس
مقدار 190 میلیون دلار جابه‌جایی از آدرس FTX

آدرس FTX مقدار 190 میلیون دلار جابه‌جا کرد

آدرس‌های مرتبط با FTX و Alameda میزان 190 میلیون دلار دارایی را به چند صرافی منتقل کردند. اخیرا نام صرافی FTX به دلیل انتقال مقادیر چشم‌گیری از تتر و USDC به صرافی‌های Coinbase، بایننس،…